Nastya và Stacy chuẩn bị món tráng miệng cho bố

511,216,096
0
Published 2020-07-23
Nastya và Stacy đã yêu cầu kẹo từ bố, nhưng họ phải cạnh tranh để có thêm kẹo. Họ làm những món tráng miệng và kem khác nhau và có đồ ngọt. Hãy xem ai nhận được nhiều kẹo nhất từ bố.

Subscribe to Like Nastya VNM - is.gd/ah8Ar9
INSTAGRAM - www.instagram.com/likenastya/
TikTok - vm.tiktok.com/pY1S2D/